Описание:
Длъжността е ориентирана главно към програмирането под Unix (FreeBSD/Linux), разработка на сървърната част от приложения под Unix, като: CGI scripts, standalone servers.
Изисквания:
Много добри познания по:
 1. Perl - разработване на CGI scripts (modperl), работа с различни готови модули на Perl (DBI, HTML::Template ...), както и писане на собствени Oбектно Ориентирани модули.
 2. Релационни бази данни - MySQL. Разбиране и владеене на концепцията за релационните бази данни, дизайн на бази данни, нормализация, оптимизиране. Владеене на MySQL и специфичните за MySQL разширения на езика.
 3. Добро понятие на принципите на работа на протоколите в TCP/IP протоколния стек.
Предимства:
 1. Писане на сигурен софтуер и познаване на стандартните грешки по отношение на сигурността при програмирането с по-горе посочените езици ( Perl Taint mode, Buffer overflow, format string vulnerabilities,SQL injections, ...).
 2. PHP
 3. Програмиране на C под FreeBSD/Linux - работа със sockets, писане на daemons (forked/threaded), работа с gdb.
 4. Опит с по-горе посочените езици поне 1 година.
Описание:
Длъжността е свързана с изготвяне на интернет проекти и интерактивни приложения.
Изисквания:
Много добри познания по:
 1. DHTML (HTML, CSS, Javascript)
 2. Dreamweaver и/или Homesite и/или FrontPage
 3. PhotoShop
Предимства:
 1. Опит в областта - минимум 1 година
 2. Опит в областта - минимум 1 година
 3. Владеене на английски език
 4. Създадени проекти
 5. ActionScript - Macromedia Flash
 6. Базисно владеене на сървърни(скриптови) езици PERL, PHP, ASP, JSP etc.
a: България, София 1113
пл. "България" 1
НДК, ет.4
т: + 359 2 971 00 97
+ 359 2 971 38 09
ф: + 359 02 971 00 97
e: marketing@e-card.bg
Общи условия 2000 - 2010 © E-card Ltd. Всички права запазени.