Общи условия за използване на услугите достъп до Интернет и международни и междуградски разговори, чрез карта eCard на фирма “И-кард” ООД:
I. "И-кард" ООД се задължава:
  1. Да предoстави на клиентите си достъп до Интернет, международни и междуградски разговори, чрез услугите на фирмите доставчици (оператори) посочени в списъка на доставчиците публикуван в Интернет сайта на фирмата и придружаващ продукта;
  2. Да осигури възможност за използване на предплатената от клиента услуга за достъп до Интернет за срок от 1 година от момента на първото влизане в Интернет, а за международните и междуградски разговори за срок от 6 месеца от първия проведен разговор;
II. Клиента се задължава:
  1. Да не причинява със свои действия вреди и затруднения на други потребители на Интернет;
  2. Да спазва "Общите условия" за провеждане на международни и междуградски разговори посочени на сайтовете на операторите на тази услуга;
III. Клиента носи отговорност за съдържанието на информацията, разпространявана от него през Интернет.

IV. "И-кард" ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Интернет ако клиента с действията си нарушава правилата за поведение в Интернет, "общите условия" на операторите на глас през Интернет и действащото законодателство на Р. България.

V. "И-кард" ООД не носи отговорност:
  1. При претенции на трети лица срещу клиента по повод ползването на услугата;
  2. При загуби, пропуснати ползи и други щети причинени на клиента в резултат на ползването на услугите;
  3. При повреди или влошено качество на съединителните линии или комутируемата телефонна мрежа, които правят невъзможно предоставянето на услугите;
  4. При неспособност на клиента да ползва услугите;
Общи условия 2000 - 2010 © E-card Ltd. Всички права запазени.