Е - CARD осигурява на своите партньори и клиенти пълно съдействие при реализацията на интерактивни проекти – от създаването на успешна идея до представянето й на потребителите. Разработваме голям набор от уеб базирани услуги.
Всеки реализиран проект носи нашата марка като гаранция за фунционалност, надежност и оригиналност.
Дългогодишното ни партньорство с мобилните оператори, БТК, доставчиците на интернет и развитата мрежа от собствени портални и профилирани сайтове, ни позволява да предложим отлични условия за разработка на приложения за мобилни телефони и за организиране на SMS и MMS игри, IVR услуги и др.
VIP Brother 2
Общи условия 2000 - 2010 © E-card Ltd. Всички права запазени.