Какво представлява VoIP?
VoIP (Voice over Internet Protocol) e технология, осъществяваща пренос на глас чрез Интернет. Същността й е в трансферирането на гласа под формата на пакети информация чрез световната мрежа. Достигайки желаното направление те отново се трансформират в глас и се предават до търсения телефонен номер. По този начин могат да се свържат всеки два телефонни абоната в света, без да е необходимо те да имат компютър или достъп до интернет.
IP-телефонията успя да докаже своята надежност, ефективност и рентабилност, като почти не отстъпва по качество на обикновената телефония. Цените, предлагани от VoIP операторите са значително по-ниски, в следствие от икономиите на комуникационни разходи и ангажиране на традиционни телефонни трасета.
 
Общи условия 2000 - 2010 © E-card Ltd. Всички права запазени.